QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
TTT/DTC/DTP/DTS
DTP812-2Sn
CAS:2268696-17-7
DTP48-2Sn
CAS:1240405-13-3
DTP8-2Sn
CAS:1065645-72-8
DTC26-CN
CAS:1623819-67-9
DTP812-Sn
CAS:2411431-48-4
DTP48-Sn
CAS:
DTP26-Sn
CAS:1250951-95-1
DTP8-Sn
CAS:1831130-97-2
DTP812
CAS:2263976-98-1
DTP48
CAS:2415728-84-4
DTP26
CAS:868173-44-8
DTS26-2Sn
CAS:1089687-06-8
DTS26
CAS:1207627-85-7
DTS88-2Sn
CAS:1160106-15-9
DTS26-2Br
CAS:1089687-05-7
DTC-2Br
CAS:258527-25-2
TTT-TTT
CAS:202660-96-6
TTT-2CHO
CAS:67061-73-8
TTT-2Sn
CAS:502764-57-0
TTT-2Br
CAS:67061-69-2
DTP26-2Sn
CAS:1234499-56-9
DTS88
CAS:1160106-12-6
DTP8
CAS:141029-75-6
DTSi66
CAS:906372-08-5
DTC26-2Br
CAS:365547-21-3
DTC26
CAS:365547-20-2
DTCO-2Br
CAS:636588-79-9
DTCO
CAS:25796-77-4
DTC
CAS:389-58-2
TTT
CAS:3593-75-7

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539