QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
PDI
PDI67-2Br
CAS:1174418-72-4
PDI56-2Br
CAS:1309387-23-2
PDI45-2Br
CAS:1174418-72-4
PDI8-2Br
CAS:209111-67-1
PDI45-Br
CAS:1951445-73-0
PDI45
CAS:110613-98-4
PDI8
CAS:78151-58-3
PDIN-2Br
CAS:940274-68-0
PDI23
CAS:110590-81-3
PDI56
CAS:110590-83-5
PDI26
CAS:82531-03-1
PDI26-2Th
CAS:851786-19-1
PDI812-2Br
CAS:1100243-37-5
PDI610-2Br
CAS:1374838-69-3
PDI26-2Br
CAS:851786-15-7
PDI812-Br
CAS:1449429-74-6
PDI67-Br
CAS:259880-25-6
PDI26-Br
CAS:1015473-19-4
PDINO
CAS:1558023-86-1
PDIN
CAS:117901-97-0

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539