QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
NDI
NDI26-2Th
CAS:1320282-65-2
NDI -4Br
CAS:299962-88-2
NDI -2Cl
CAS:59723-21-6
NDI812-2ThBr
CAS:1178586-27-0
NDI26-2ThBr
CAS:1320282-67-4
NDI812-4Br
CAS:1219501-17-3
NDI12-4Br
CAS:2086725-21-3
NDI8-4Br
CAS:954374-43-7
NDI1014-2Br
CAS:1088205-04-2
NDI812-2Br
CAS:1100243-35-3
NDI610-2Br
CAS:1459168-68-3
NDI48-2Br
CAS:1614253-96-1
NDI26-2Br
CAS:1088205-02-0
NDI12-2Br
CAS:1444006-57-8
NDI6-2Br
CAS:1239327-73-1
NDI3-2Br
CAS:1375748-41-6
NDI2-2Br
CAS:1357363-14-4
NDI2
CAS:22291-04-9
NDI26
CAS:861402-48-4
NDI-2Br
CAS:83204-68-6

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539