QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
DPP
DPPI6-2Br
CAS:1782974-42-8
DPP1014-2Sn
CAS:1808931-96-5
DPP812-2Sn
CAS:1632459-72-3
DPP610-2Sn
CAS:1428651-72-2
DPP26-2Sn
CAS:1392422-47-7
DPP610-2B
CAS:1224430-81-2
DPP26-2B
CAS:1269004-46-7
DPP48-DCV
CAS:2316839-71-9
DPPO10
CAS:1296131-04-8
DPP58
CAS:1632459-72-3
DPP48-Br
CAS:1454609-37-0
DPP26-Br
CAS:1308671-90-0
DPP610-Br
CAS:1423138-95-7
DPP48-B
CAS:2305815-61-4
DPP48-CHO-Br
CAS:2243218-26-8
DPPBT812-2Br
CAS:1270977-96-2
DPPSZ812-2Br
CAS:1455028-34-8
DPPSe812-2Br
CAS:1370512-50-7
DPPO812-2Br
CAS:1329114-94-4
DPPO26
CAS:1286755-28-9
DPP48-DCV-Br
CAS:2059936-87-5
DPP48-CHO-B
CAS:2412648-26-9
DPP26-CHO-Br
CAS:1858204-07-5
DPP610-CHO
CAS:1393737-21-7
DPP48-CHO
CAS:2243218-25-7
DPP1014-2B
CAS:1412448-63-5
DPP812-2B
CAS:1351986-34-9
DPP48-2Sn
CAS:2102299-80-7
DPP26-B
CAS:2197974-48-2
DPP1014-2Br
CAS:1224430-28-7
DPP812-2Br
CAS:1260685-63-9
DPP610-2Br
CAS:1000623-98-2
DPP48-2Br
CAS:1224709-68-5
DPP26-2Br
CAS:1000623-95-9
DPP1014
CAS:1312588-15-0
DPP812
CAS:1267540-02-2
DPP610
CAS:1044598-80-2
DPP48
CAS:1354631-87-0
DPP26
CAS:1185885-86-2
DPP8-2Sn
CAS:1613705-06-8
DPP-2Br
CAS:777079-55-7
DPP
CAS:850583-75-4

已经到底了~

添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539