QQ:877997991
TEL:15365097539
最新发布
有机光伏-OPV
L8-BO
CAS:2668341-40-8
IXIC-4F / F8IC
CAS:2234274-64-5
PYT
CAS:2418532-47-3
SY1
CAS:
N3-4Cl
CAS:
ZR1
CAS:
PCBM(70)
CAS:609771-63-3
PCBM(60)
CAS:160848-22-6
IXIC-2F
CAS:2244414-66-0/2244414-64-8
IHIC-2Me
CAS:2411694-32-9
IHIC-4Cl
CAS:
IHIC-4F/F6IC
CAS:2234282-80-3
IHIC-2F
CAS:2411694-30-7
IDIC-4Cl/ID4Cl
CAS:2361961-01-3
IDIC-2Cl
CAS:
IDIC-2F
CAS:2412911-52-3
IDPC-4Cl
CAS:2376335-59-8
IDPC-4F
CAS:2373324-10-6
IDPC-2F
CAS:2265912-49-8
IDPC / IDT-IC / IDTI
CAS:2095504-33-7
Y5
CAS:2304444-48-0
Y18
CAS:
Y8
CAS:2410422-75-0
N3
CAS:2640657-07-2
Y7-BO/ BTP-BO-4Cl
CAS:2414918-25-3
Y6-BO/ BTP-BO-4F
CAS:2389125-23-7
Y7/BTP-4Cl
CAS:2447642-40-0
Y6/BTP-4F
CAS:2304444-49-1
BTP-eC9
CAS:2598965-39-8
BTR
CAS:2041283-06-9
BTR-Cl
CAS:2410661-17-3
J81
CAS:2257421-84-2
J60-F/PBDT-SF-BTZ
CAS:2375909-98-9
J60/PBDT-S-BTZ
CAS:1887136-02-8
J52-2Cl/PCIBZ/PBDT-Cl-BTZ
CAS:2270904-38-4
J52-2F/J91
CAS:2179128-11-9
PBDB-T-SF/PCE13
CAS:2370878-93-4
D18
CAS:2433725-54-1
F8IC / IXIC-4F
CAS:2234274-64-5
IHIC / 4TIC / TTIC
CAS:2127354-15-6
IEICO-4F
CAS:2089044-02-8
IEICO
CAS:2055812-53-6
COi8DFIC
CAS:2184266-44-0
IXIC
CAS:2244414-53-5
IDIC-4F / ID4F
CAS:2229934-71-6
IDIC
CAS:1883441-92-6
ITIC-4Cl/IT-4Cl
CAS:2253663-81-7
ITIC-4F/IT-4F
CAS:2097998-59-7
ITIC-2F/IT-2F
CAS:2416161-07-2
添加客服微信
方便询价
顺丰物流发货
快捷安全
关注服务号
下单有礼
本公司所有产品仅用作科学研究
不为任何个人用途提供产品和服务
知研——您的知心科研助手
荣誉客户
关注光电前沿
最新资讯
南京知研科技有限公司

QQ:877997991
电话/微信:153-6509-7539  
在线客服
 
 
 工作时间
周一至周五 :9:00-18:00
 联系方式
QQ:877997991
电话/微信:15365097539